top of page
uitsnede_YTR9411.jpg
logo-ivette.png

Privacyverklaring Ivette van Laar, musicus

Ivette van Laar, musicus, in de persoon van Ivette van Laar, hierna IvL, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cursisten en andere relaties.
Persoonlijke gegevens worden door IvL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IvL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In dit privacy beleid staat beschreven hoe IvL persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.

Contactgegevens Ivette van Laar, musicus:

www.ivettevanlaar.nl / www.klanktuin.nl
Marsweg 115-1 DD
7202AT Zutphen
+31-6 5 1 0 8 2 0 3 2
info (ed) ivettevanlaar (punt) nl
KvK 09214279

1. Verwerking persoonsgegevens

 

1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens voor zelfstandigen.

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan bedrijven die gegevensbestanden beheren, zoals een cursistenadministratie. Deze eisen zijn: 

 • Toestemming van de cursist voor het verwerken van de gegevens;

 • Juist en nauwkeurig bijhouden van de cursistgegevens;

 • Beveiligen van de cursistgegevens;

 • Op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen cursistgegevens;

 • Uitsluitend gebruik van de cursistgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is het IvL toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. 

1.2 Systemen

IvL ontvangt de cursistgegevens vanuit de schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier. IvL draagt er zorg voor dat deze gegevens adequaat beveiligd en beschermd worden.


Gegevens van cursisten kunnen worden gebruikt: 

 • Voor verwelkomen van nieuwe cursisten

 • in de administratie voor financiële doeleinden;

 • voor het verzenden van informatie over de cursussen die IvL aanbiedt;

 • voor het verzenden van tussentijdse e-mailberichten met cursusinformatie;

 • voor het telefonisch of middels de e-mail benaderen voor activiteiten rondom de muzieklessen en het roosteren van de lestijd

 • voor het verzenden van nieuwsbrieven en concertagenda van Ivette van Laar, musicus (indien cursist zich hiervoor heeft aangemeld) 
   

2. Registratie en zichtbaarheid 

De volgende persoonsgegevens van cursisten worden door IvL opgenomen in een Excelbestand:

 

 

* bij cursisten jonger dan 21 jaar

 

**facultatief

 3. Verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens

 3.1 Wie verwerkt? 

 • Uitsluitend IvL heeft inzage in het volledige actuele cursistenbestand. IvL is verplicht ervoor zorg te dragen dat opgeslagen bestanden voldoende zijn beveiligd en niet kunnen worden ingezien door derden;

 • De administrateur krijgt de NAW gegevens en de geboortedatum van de cursist, voor het correct verwerken van de financiële administratie.

 • Ivette van Laar, musicus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

4. Bewaren van persoonsgegevens

 • IvL zal de gegevens niet vermenigvuldigen of kopiëren. De gegevens zijn strikt persoonlijk en hier wordt dan ook zorgvuldig mee omgegaan;

 • Wanneer er een nieuwe cursistenlijst beschikbaar komt mag alleen IvL de oude gegevens archiveren. IvL heeft een fiscale bewaarplicht van zeven boekjaren. Persoonsgegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden voor die periode bewaard.
   

5. Datalekken of klachten

Wanneer iemand het vermoeden heeft dat er misbruik is gemaakt van de persoonsgegevens of dat er mogelijk bestanden door derden kunnen worden ingezien, moet dit onverwijld gemeld worden bij Ivette van Laar. Van elke melding zal zij de volgende gegevens nodig hebben: 

 • Waar de gebruikte gegevens vandaan komen;

 • Wat er met de gegevens is gebeurd;

 • Wie er betrokken zijn;

 • Of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen is;

 • Of er stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen.
   

 6. Overige publicaties

IvL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in haar publicaties:

 • Foto- en/of filmmateriaal waarop cursisten duidelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Voor publicatie zal eerst uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. Hiervoor verwijst IvL naar haar algemene voorwaarden;
   

 7. Cookiebeleid 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
 

Website
7.1 Verwerken persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wilt maken van diensten die op deze website aangeboden worden en u hiervoor contact met ons opneemt, is het nodig dat we de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en bewaard zo lang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.


7.2 Bescherming van gegevens
IvL doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
7.3 IP adressen
ivettevanlaar.nl en klanktuin.nl verzamelen geen zogeheten IP-adressen.
7.4 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens.
Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van uw bezoek aan onze website. Voor de technische werking van applicaties op de website, bijvoorbeeld eventuele webformulieren en het navigatiemenu.
7.5 Tracking cookies / third party cookies
ivettevanlaar.nl en klanktuin.nl maken op dit moment GEEN gebruik van tracking cookies of third party cookies. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan nemen wij dit direct op in ons privacybeleid. U kunt zelf veel instellen in uw webbrowser voor het al dan niet toestaan van cookies en het verwijderen van cookies. Klik hier voor hulp bij het instellen van de privacy van uw browser.
7.6 Links
ivettevanlaar.nl en klanktuin.nl bevatten links naar andere websites en/of bronnen. Zoals de websites van haar samenwerkingspartners of concertlocaties. Ivette van Laar, musicus is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. We raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

 8. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens


U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens aan het begin van dit document. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

9. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op www.ivettevanlaar.nl en www.klanktuin.nl publiceren.

 

 

Ivette van Laar, musicus                                                                                                             versie 16-08-2020

avg admini 2020
bottom of page